En Çok Kullanılan İngilizce Deyimler ve Atasözleri

DillBill Logo
DillBill Team
Jul 24, 2022 | 3 dakika okuma
En Çok Kullanılan İngilizce Deyimler ve Atasözleri

       Deyimler ve atasözleri, bir dilin doğal gelişim sürecinde ortaya çıkan, nesilden nesle aktarılarak sürdürülen özlü sözler olarak tanımlanabilir. Bu özlü sözler genellikle bir durum ya da olay karşısında söylenir. Deyimler, çoğu zaman gerçek anlamlarının dışında bir anlam taşırlar ve tam bir cümle halinde olmazlar. Genellikle sözcük öbeklerinden meydana gelirler. Atasözleri ise cümle halindedir. Nasihat vermek ya da bir durum karşısındaki deneyimleri aktarmak için kullanılır. İngilizce deyimler ve atasözleri de bu dil içerisinde önemli bir yer tutar. Özellikle tam anlamıyla İngilizce öğrenmek ve konuşmak isteyenler için, bu dildeki deyim ve atasözlerini bilmek zorunluluk arz eder.

İngilizce Deyimler ve Türkçe Karşılıkları

İngilizcede sık kullanılan deyimlerden bazıları ile Türkçe anlamları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • A piece of cake (Kolay lokma).
 • Betterlatethannever (Türkçedeki “geç olsun, güç olmasın” deyimi ile benzerlik gösterir).
 • Break the bank (El yakmak şeklinde çevrilir).
 • Bornwith a silverspoon in one’smouth (Doğuştan ağzında gümüş kaşıkla doğmak anlamına gelir).
 • BurnBridges (Köprüleri atmak ya da köprüleri yıkmak anlamıyla çevrilir).
 • Don’tbeat a deadhorse (Ölü bir atı yenme anlamına gelir. Türkçedeki “boşa kürek çekme” deyimi ile özdeştir).
 • Gowiththeflow (Olayları akışını bırakmak anlamındadır).
 • Hit theroof (Çatıya çarpmak anlamına gelse de deyim olarak “sinirinin tepesine çıkması” ya da “tepesinin atması” şeklinde çevrilir.
 • Sit tight (Aşırı sabırlı olmak anlamına gelir).
 • Cuttothechase (Sadede gelmek, sözü kısa tutmak anlamında kullanılır).

En Çok Kullanılan İngilizce Deyimler ve Atasözleri

İngilizce Atasözleri ve Türkçe Karşılıkları

İngilizcede sık kullanılan bazı atasözleri ile Türkçe anlamları aşağıdaki gibidir:

 • Theearlybirdcatchestheworm (Erken uyanan kuş solucanı yakalar anlamına gelir. Türkçedeki “erken kalkan yol alır” atasözü ile eştir).
 • Neverlook a gifthorse in themouth (Hediye atın dişine bakılmaz şeklinde çevrilir).
 • Easycome, easygo (Kolay gelen, kolay gider anlamındadır).
 • Don’tjudge a bookbyitscover (Bir kitabı kapağına göre yargılama anlamı taşır).
 • Rome wasn’tbuilt in a day (Roma bir günde kurulmadı biçiminde tercüme edilir).
 • Wemustlearntowalkbeforewe can run (Koşmadan önce yürümeyi öğrenmeliyiz şeklinde çevrilir).
 • Don’t bite offmorethanyou can chew (Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma anlamındadır).

Örnek Durumlar ve Kullanılması Gereken Deyimler ve Atasözleri

       İngilizce deyimler ve atasözleri genellikle durumlar karşısında kullanılır. Deyim ve atasözlerini doğru yerde, doğru durum karşısında kullanmak, sözün etkisini artırır. Seni besleyen eli ısırma şeklinde çevrilen “don’t bite thehandthatfeedsyou” atasözü, vefanın önemini belirtmek için kullanılır. Ya da dürüstlüğün önemine atıfta bulunmak için; dürüstlük en iyi yoldur anlamındaki “honesty is thebestpolicy” atasözü tercih edilebilir. Türkçedeki gözden ırak olan, gönülden de ırak olur atasözüne benzer olarak, benzer durumlarda “out of sight, out of mind” atasözüne de başvurulabilir.

       Farklı durumlar karşısında kullanılabilecek deyimler de çeşitlilik gösterir. “SellicetoEskimos” deyimi, Türkçedeki tereciye tere satmak deyimi ile benzer bir anlam taşır. Eskimoya buz satmak olarak çevrilen bu deyim, bir işin ustasına, o konuda deneyimsiz birinin bilgi vermesi durumunda kullanılır. Belirsizlik içeren durumlar karşısında da askıda kalmak ya da havada kalmak anlamlarına gelen “up in theair” deyiminden yararlanılabilir. Türkçede çok çalışma durumunda kullanılan eşek gibi çalışmak deyimi, İngilizce de at gibi çalışmak olarak kullanılır ve “worklike a horse” şeklinde ifade edilir.

DillBill Logo
DillBill Team
Jul 24, 2022 | 3 dakika okuma


İlgili Makaleler

İngilizcede Tarihler
GENERAL ENGLISH

İngilizcede Tarihler Nasıl Yazılır?

Yazan DillBill Team
Aug 07, 2022 | 3 dakika okuma
İngilizce Makale Nasıl Yazılır?
GENERAL ENGLISH

İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Yazan DillBill Team
Aug 02, 2022 | 3 dakika okuma