İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

DillBill Logo
DillBill Team
Aug 02, 2022 | 3 dakika okuma
İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Makaleler; bir konuyu farklı yönleriyle ele alan, o konuya dair güncel ve güçlü görüşleri bir araya getirerek kıyaslayan, genellikle bilgilendirme amacı bulunan yazı türü olarak kabul edilir. Daha çok akademik dünyanın bir parçası olan makaleler, yurtiçinde genellikle Türkçe olarak yazılır. Ancak yurtdışında bir üniversiteye başvurmak isteyenlerden, birkaç sayfadan oluşan bir İngilizce makale talep edilebilir. İngilizce makale nasıl yazılır diye merak edenler için, yazının devamında dikkat edilmesi gerekenlere yer verdik.

Makale (Essay) Nedir?

İngilizce makale nasıl yazılır sorusundan önce, makalenin ne olduğunun daha iyi anlaşılması gerekir. Essay olarak da adlandırılan makaleler, genellikle lisans ve lisansüstü düzeyde yazılan başvuru yazıları ile kompozisyonlar olarak tanımlanabilir. Genellikle kişinin o alandaki yeterliliği ve amaçları hakkında bilgi almak için istenir. Bu yüzden de bir ya da birkaç sayfayı geçmeyecek şekilde yazılır.

Giriş Gelişme ve Sonuç Bölümleri

Gerek Türkçe gerekse İngilizce makale yazarken giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kesinlikle olması gerekir. Anlatımın daha planlı ve düzenli olmasını sağlayan bu üç unsura dikkat edilerek yazılan makaleler daha etkili bir hal alır. Makalenin giriş bölümünde konu özet olarak işlenir. Konuya dair yüzeysel bilgiler verilir, konuya dair tezlerden kısaca bahsedilir. İki sayfalık bir makale söz konusu olduğunda, giriş kısmının yarım sayfa kadar olması yeterli kabul edilir. Gelişme bölümünde ise konu detaylı olarak ele alınır. Girişte bahsedilen tezler tartışmalı olarak incelenir. Eğer varsa nicel araştırma sonuçlarından yararlanılabilir. Görüşlerden birini savunmak yerine, nesnel bir şekilde inceleme yapmak da makalenin değerini artırır. 2 sayfalık bir makale için 1 sayfa gelişme bölümü yazılması yeterlidir. Sonuç kısmında ise gelişme bölümünde tartışılan görüşlerden elde edilen çıkarımlara yer verilir. Sonuç kısmı için de yarım sayfa yazılması yeterli olur.

RelativeClauses Kullanımına Özen Gösterin

İngilizce makale nasıl yazılır sorusuna yanıt olarak, makalede dilin iyi bir şekilde kullanılmasının gerekli olduğu da söylenebilir. İngilizce makalelerle kişinin İngilizce bilgisi de kontrol edilir. Bu yüzden de basit ve giriş düzeyinde kurulan cümlelerden oluşan bir makalenin, istenilen etkiyi yaratmayacağının bilinmesi gerekir. Makaleyi dil bakımından güçlü hale getirebilecek çeşitli yapılar bulunur. RelativeClauses da bu yapılardan biridir. Alakalı olan iki cümlenin bağlanmasını sağlayan RelativeClauses yapısı, daha uzun cümleler kurulabilmesine olanak tanır. Who, which ve that olmak üzere üç tane olan bu yapıların her biri farklı durumlarda kullanılır. Who; kişiler için, which; hayvanlar ve nesneler için, that; nesneler, hayvanlar ve kişiler için tercih edilir.

İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Kalıplar ve Bağlaçlar Kullanın

Kalıplar ve bağlaçlar kullanmak da İngilizce makale yazarken hem makalenin dil yönünden güçlü olmasına hem de anlatılan konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bağlaçlar ile cümleler birbirine bağlanabilir. Kalıplar ise anlatımı daha güçlü hale getirir.

Taslak Hazırlamayı İhmal Etmeyin

İngilizce makale yazmanın bir diğer kuralı da taslak hazırlanması. Bu yalnızca İngilizce makaleler için değil, herhangi bir dilde makale yazarken de uyulması gereken bir kural. Zira makaleyi doğrudan yazmaya başlamak, hata yapılması esnasında silip baştan başlamaya neden olabilir. Öncelikle bir taslak hazırlanması; bu taslak üzerinde giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin kabaca tasarlanması, eğer konu başlıklar halinde incelenecekse hangi başlıkların kullanılacağı ve hangi başlığın ne uzunlukta olacağının belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu taslak üzerinden metin yazılmalıdır. Yazım esnasında taslağa sadık kalmak, düzenli bir makale ortaya çıkarır.

DillBill Logo
DillBill Team
Aug 02, 2022 | 3 dakika okuma


İlgili Makaleler

İngilizcede Tarihler
GENERAL ENGLISH

İngilizcede Tarihler Nasıl Yazılır?

Yazan DillBill Team
Aug 07, 2022 | 3 dakika okuma
İngilizceyi Geliştiren En Etkili Kitaplar
GENERAL ENGLISH

İngilizceyi Geliştiren En Etkili Kitaplar

Yazan DillBill Team
Jul 26, 2022 | 3 dakika okuma